Home > Onderzoek
Onderzoek

Welkom op de onderzoekspagina's van onze faculteit.

Carlo Schuengel Het onderzoek van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, innovatie, samenwerking met andere disciplines, en maatschappelijke relevantie. Aan de faculteit vindt toonaangevend onderzoek plaats gericht op de ontwikkeling van geestelijke en lichamelijke gezondheid en ontplooiing, in brede zin. In het brede spectrum van molecuul tot maatschappij zijn onderzoekers actief op het terrein van gedragsgenetica, preventie en behandeling ten behoeve van geestelijke en lichamelijke gezondheid, brein en leren, menselijke cognitie, ontwikkeling van psychopathologie, het jonge en verouderende brein, leiderschap en samenwerking, onderwijs en opvoeder-kindrelaties.

Omdat veel vernieuwing plaatsvindt op het snijvlak van verschillende disciplines participeren we actief in de grote onderzoeksinstituten van de VU, zoals het EMGO+, de Neuroscience Campus Amsterdam en LEARN!.

Om de continuïteit van de hoge kwaliteit van ons onderzoek te garanderen is een constante instroom van jonge getalenteerde onderzoekers nodig. Om die reden laten we het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen steeds goed aansluiten bij de lopende onderzoeksprogramma’s.

FPP biedt graag alle ruimte aan jonge onderzoekers met ambitie en visie!

Prof. dr. Carlo Schuengel,
portefeuillehouder Onderzoek

 

Nederlands & Engels mixed content
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl