Betty AbasDrs. Betty Abas studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte aan de Universiteit van Amsterdam en geeft sinds 1997 zij cursussen voor HOVO Amsterdam, waaronder de succesvolle leergang Architectuurgeschiedenis ( vijf cursussen die de periode 500 tot heden beslaan). Ze organiseert en begeleidt tevens architectuurhistorische reizen naar Europese steden.
Leo BalaiDr. Leo Balai studeerde Bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 is hij gepromoveerd op Het slavenschip Leusden. Dit voorjaar verschijnt van zijn hand De geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel (Walburgpers).

Ruud Bartlema
Drs. Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar, maar studeerde tevens theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft regelmatig cursussen (onder andere voor HOVO) op het gebied van joodse mystiek en leidt reizen naar Frankrijk rond het werk van Marc Chagall.

Kees den BiesenDr. Kees den Biesen, literatuurwetenschapper, filosoof en theoloog. Hij is gespecialiseerd in de literatuur en intellectuele cultuur van de christelijke oudheid en publiceert regelmatig over Efrem de Syriër, de grote dichter-theoloog van de late oudheid, o.a. Dank aan het Verborgen Licht: de vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syrier (2012). Als christelijk intellectueel is hij in het bijzonder geboeid door de wisselwerking tussen kunst, intellect en levensbeschouwing, die hij vooral bij Dante Alighieri bestudeert .

Bert BoekschotenProf. dr. Bert Boekschoten, emeritus hoogleraar aan de faculteit der Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit, werd als student door de beroemde onderzoeker professor Von Koenigswald ingewijd in de speurtocht naar de voorgeschiedenis van de mens.
Hij nam deel aan studies over het onderwerp in heel Europa, op Java, in Egypte (2001), Kenia en Tanzania (2002 en 2010), Georgië (2003), Zuid-Afrika (2004), Kenia (2006), Australië (2008), Newfoundland (2009) en recent in de zomer van 2012 in Zweden.

Hans BolandDr. Hans Boland (1951) is slavist en promoveerde op poëzie van Anna Achmatova, die hij tevens in het Nederlands vertaalde. Daarnaast vertaalde hij tal van Russiche dichters, en het proza van Lermontov, Dostojevski e.a. Boland woonde van 1992 tot 1996 in Sint-Petersburg, waar hij als docent aan de universiteit verbonden was. Vanaf 1999 werkt hij aan de vertaling van het complete oeuvre van Poesjkin in het Nederlands. Hij heeft vele cursussen over Russische onderwerpen in HOVO-verband gegeven.

Petra Bolhuis en Theo MeereboerDrs. Petra Bolhuis (1963) en drs. Theo Meereboer (1952) werken al meer dan tien jaar als filosoof vanuit hun eigen praktijk Maieutiek.
Ze zijn beiden afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen op een onderzoek naar de filosofie van Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd als orthopedagoog. De werkwijze van maieutiek baseert zich op het gedachtegoed van Socrates dat ieder mens zijn eigen wijsheid heeft, maar dat vragen stellen en informatie bieden nodig zijn om die wijsheid wakker te maken en te voeden.
De cursussen richten zich dan ook op mensen die verder willen denken en open staan voor nieuwe wendingen in hun eigen ontwikkeling. Maieutiek biedt cursussen, lezingen en huiskamercolleges aan personen en groepen.

www.maieutiek.nl

André van der BraakProf. dr. André van der Braak  is werkzaam aan de Vrije Universiteit als bijzonder hoogleraar Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Hij studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam, studeerde in 1986 af op Nietzsche en het boeddhisme en promoveerde in 2004 op Nietzsche aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2007 tot 2009 was hij directeur van de stichting Filosofie Oost-West. Naast zijn wetenschappelijke en algemenere publicaties geeft hij sinds vele jaren cursussen bij HOVO Amsterdam.

www.avdbraak.nl

Jo van den BrandProf. dr. ing. Jo van den Brand is hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Vrije Universiteit en hoofd van de Virgo onderzoeksgroep van het Nikhef, die een vooraanstaande rol speelt in de wereldwijde zoektocht naar gravitatiegolven.
Jeanne de BruijnProf.dr. Jeanne de Bruijn is hoogleraar sociologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en heeft veel ervaring in het begeleiden van promotietrajecten.

Hans CharmantDrs. Hans Charmant is als politicoloog opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en was vanaf 1980 universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook HOVO-cursussen  geeft. Zijn belangstelling gaat uit naar alle mogelijke politieke theorieën en zijn specialisme is de geschiedenis van het Westerse politieke denken.

Nico DieterenDrs. Nico Dieteren verzorgt sinds de afronding van zijn studie filosofie al vele jaren cursussen voor diverse HOVO-instellingen. Momenteel is hij ook als docent metafysica verbonden aan de Radboud Universiteit.
Joep DohmenProf. dr. Joep Dohmen is Hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Bovendien is hij als adviseur verbonden aan Humanistisch Centrum voor Onderwijs en Opvoeding (HVO). Recente boeken van hem zijn: Tegen de Onver¬schil¬ligheid.(2007); Het leven als kunstwerk (2008); Brief aan een middelmatige man (2010); De kunst van het ouder worden (met J. Baars, 2010).

Hein van DolenDrs. Hein van Dolen (1941) is classicus, vertaler en publicist. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij gaf vele colleges voor HOVO en begeleidde ook – mede voor HOVO – studiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland.

Janko DuinkerJanko Duinker studeerde kunstgeschiedenis en Egyptologie aan de Universiteit van Leiden. Hij is voorzitter van de Egyptologische stichting Het Huis van Horus en geeft sinds 2008 cursussen aan verschillende HOVO’s door heel Nederland. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor HOVO Amsterdam.  

Frederik ErensDrs. Frederik Erens studeerde politieke en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als specialisatie Baltische twintigste-eeuwse geschiedenis. Daarnaast specialiseerde hij zich in Nederlandse toegepaste kunst rond 1900. Hij bezoekt de Baltische landen sinds 1992 en is bestuurslid van de Nederlands-Baltische Vereniging. Hij heeft meerdere cursussen voor HOVO gegeven en ook studiereizen geleid die als aanvulling op de colleges werden aangeboden.

Saskia GoddijnDrs. Saskia K. Goddijn studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijks Universiteit Groningen en geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij HOVO Amsterdam. Daarnaast organiseert ze kunstreizen. Haar specialisatie is de kunst van de Contrareformatie, maar ze spreekt ook graag open en relativerend over andere  onderwerpen zoals symboliek, zondige vrouwen en moderne kunst.

www.uitdekunst.nu

Patty D. GomesDrs. Patty D. Gomes studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is docente, programmamaakster en publiciste (Over ‘’natuurgenooten’’ en ‘’Onwillige honden’’. Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en onderdrukking in Suriname 1842-1862).
Gerben GroenewoudDrs. Gerben Groenewoud heeft theologie gestudeerd in Amerika en daarna filosofie in Amsterdam. Hij heeft tot zijn pensionering in 2005 middeleeuwse filosofie gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en gaf tevens regelmatig colleges filosofie aan studenten in andere faculteiten.

Yvette de GrootDr. Yvette de Groot studeerde Kunstgeschiedenis en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze was adjunct-directeur van Museum Flehite te Amersfoort en heeft tegenwoordig haar eigen bedrijf Museumtopics. Ze werkt veel als docent voor HOVO-instellingen en begeleidde daarnaast kunsthistorische reizen naar Spanje.

Willem van GulikProf. dr. Willem van Gulik is voormalig conservator van de afdeling Japan en oud directeur van het Museum voor Volkenkunde te Leiden. Sinds 2010 emeritus hoogleraar in de Kunstgeschiedenis en Materiële cultuurkunde van Oost Azië, Universiteit Leiden
.

 

Michiel HagdornDrs. Michiel Hagdorn heeft Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere HOVO-instellingen Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis. Zijn specialisatie betreft ‘Klassiker’ als Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Richard Wagner, Thomas Mann, Franz Kafka en Günter Grass. Hun werk (en dat van anderen) beschouwt hij altijd in hun historische, intellectuele en culturele context. Hij gaf meerdere cursussen voor HOVO Amsterdam.

www.michielhagdorn.nl

Ulrike HascherDr. Ulrike Hascher-Burger is musicologe en mediëviste. Ze is verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht en geeft sinds 2003 cursussen bij Hovo Amsterdam over haar vakgebied: muziek van de middeleeuwen tot 1700 en  middeleeuwse boekgeschiedenis. 

www.ulrikehascher-burger.com

Kristien HemmerechtsKristien Hemmerechts. Auteur van romans, maar ook van autobiografische boeken als Taal zonder mij (1998), De dood heeft mij een aanzoek gedaan (2010) en Kronkelpaden van het geheugen (2012). Ze schreef de roman Haar bloed (2012) na een verblijf van een maand op de afdeling Hematologie van het VUmc. Naast haar schrijverschap is ze halftijds universitair hoofddocent Engels aan de Koninklijke Universiteit Brussel.

Frans Henk HoekstraDrs. Frans Henk Hoekstra studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Voorafgaand voltooide hij een eerstegraads lerarenopleiding handvaardigheid en kunstgeschiedenis en de kunstvakopleiding monumentale keramiek aan de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen. Hij doceerde keramiek en kunstgeschiedenis aan verschillende culturele instellingen en is vanaf 1994 actief voor HOVO Amsterdam en HOVO Nijmegen. De leergang Kunstgeschiedenis van HOVO Amsterdam heeft hij speciaal voor HOVO ontwikkeld. Daarnaast organiseert hij lezingen, rondleidingen en studiereizen naar bv. New York, Chicago of Berlijn en werkt als rondleider in verschillende musea, w.o. het Stedelijk Museum Amsterdam.

Ron HoffmanDrs. Ron Hoffman (1965) studeerde Engelse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en was tijdens zijn studie korte tijd verbonden aan het James Joyce instituut. Hij geeft sinds enkele jaren cursussen voor HOVO Amsterdam.

Trixie HölsgensTrixie Hölsgens MA is werkzaam bij de opleiding Duitse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam, hier studeerde zij ook Duitse Letterkunde, Wijsbegeerte en Literatuurwetenschap. Zij gaf eerder cursussen in HOVO-verband.
Johan HoltropDrs. Johan Holtrop studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de universiteiten van Groningen en Utrecht. Hij werkt als tentoonstellingsmaker in het circuit van de hedendaagse kunst, en als criticus, schrijver en docent bij verschillende instellingen. Vanaf 1996 geeft hij bij diverse HOVO’s colleges op het gebied van de kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst en het onderwerp van de hersenen en de beeldende kunst.
Wim HondersDrs. Wim Honders studeerde Engels en Kunstgeschiedenis aan de VU. Werkte voor de Educatieve Afdeling van het Rijksmuseum en verzorgde jarenlang het World Press Photo Jaarboek. Ruim twintig jaar werkzaam als creatief directeur, conceptontwikkelaar en adviseur op het gebied van media en beeldcommunicatie. Hij doceert aan verschillende instellingen voor hoger onderwijs, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Inholland en Al Akhawayn University (Marokko).

Feico HouwelingDrs. Feico Houweling is gespecialiseerd in Nederlandse en westerse geschiedenis en doceert aan diverse HOVO-instellingen. Hij studeerde (gecombineerd) Scandinavistiek en Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde onder meer diverse romans. Voor zijn internet-podcasts over Nederlandse geschiedenis won hij de European Podcast Award 2011.

www.hoorgeschiedenis.nl

Frans JacobsProf. dr. Frans Jacobs studeerde wijsbegeerte in Leuven en is emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Judith JanssenDrs. Judith Janssen studeerde Slavische Taal- en Letterkunde in Utrecht, Amsterdam en Moskou. Ze verzorgt al geruime tijd cursussen in HOVO-verband en begeleidde literaire reizen naar St Petersburg, Odessa en de Kaukasus.
Ben de JongDr. Ben de Jong (1947) was tot aan zijn pensionering in 2012 docent aan de UvA met als specialisatie onder meer de geschiedenis en politiek van de Sovjet-Unie en Rusland. Hij heeft daarnaast regelmatig gepubliceerd en college gegeven over de werkwijze en de geschiedenis van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in het bijzonder de KGB.

Arend Klaas JagersmaDrs. Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde o.a. filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere HOVO-instellingen.

Frans JansenDrs. Frans Jansen (musicoloog) voltooide in 2006 zijn studie muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en begon een jaar daarna met het verzorgen van cursussen voor de HOVO Amsterdam over uiteenlopende muziekhistorische onderwerpen. Hij doceert aan diverse HOVO-instellingen.

www.achterdenoten.nl

Manuela KalskyProf. dr. Manuela Kalsky is theologe en directeur van het Dominicaans Studiecentrum. Sinds 2012 bekleedt zij aan de VU de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving. Zij geeft leiding aan project W!J waar de multimediale website Nieuwwij.nl en het multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’ deel van uitmaken.
 

 

Ruud KnaackDr. Ruud Knaack studeerde Algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook promoveerde op het proefschrift ‘Contradicties in socialistische planning’. Afgezien van een kleine uitstap als derde assistent accountant werkte hij tot zijn pensionering aan dezelfde universiteit als hoofddocent ‘Comparative Economics’. Hij publiceerde vele artikelen en boeken, voornamelijk over de werking van de economie van voormalige communistische landen en de problemen bij hun overgang naar een markteconomie. Na zijn pensionering geeft hij cursussen bij HOVO Amsterdam.

Gideon KoekoekDr. Gideon Koekoek studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit en is daarna aan de dezelfde universiteit gepromoveerd. Tegenwoordig is hij docent op een tweetalige school en verzorgt hij universitaire collegeseries en gastlezingen.
Riekus KokDr. Riekus Kok studeerde wiskunde aan de VU, en promoveerde aldaar op een onderwerp uit de Topologie. Hij was als universitair hoofddocent werkzaam aan de VU, en geeft sinds zijn pensionering elke zomer een HOVO-cursus, telkens over een ander wiskundig onderwerp.

Maaike KroesbergenDrs. Maaike Kroesbergen rondde in 1996 haar studie Nederlandse taal- en letterkunde cum laude af. Ze was docent/onderzoeker aan de VU. Vanaf 1995 is ze publicist en copywriter. Ze publiceerde Watertanden (2005), Met het schietlood in de aanslag (2006) en Bloei (2008). Sinds 2002 is ze directeur van Boek & Bite. Ze geeft al jarenlang cursussen voor HOVO Amsterdam.
 
www.maaikekroesbergen.nl

Ernest KurpershoekDrs. Ernest Kurpershoek is docent kunst- en architectuurgeschiedenis, publicist en reisleider. Hij geeft lezingen en cursussen in het hele land, en  begeleidt cultuurreizen, hoofdzakelijk naar Italië. Hij is gespecialiseerd in Italiaanse kunst van de Renaissance en barok. 
Zijn publicaties bestrijken een breed veld van onderwerpen in het genre van kunst en cultuur, geschiedenis, biografieën en reizen. Zijn laatste publicatie was een boek over Italiaanse fresco’s.
Ernest Kurpershoek is medeoprichter van de Stichting Cultuur in Beweging (CIB) die tot doel heeft het verrichten van onderzoek naar de wisselwerking tussen culturen, vroeger en nu.

www.ernestkurpershoek.nl

Henny LamersProf. dr. Henny Lamers is emeritus hoogleraar astrofysica aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam en is lid van de KNAW. Hij was docent van het jaar van faculteit Natuur- en Sterrenkunde en genomineerd als docent van het jaar van de Universiteit Utrecht, waar hij jarenlang de cursus ‘Het Fascinerend Heelal’ aan alfa-studenten gaf.

 

Dr. Bas Levinsohn studeerde sociologie, politicologie en geschiedenis. Hij was als universitair
docent verbonden aan de universiteit Utrecht, waar hij in 1991 promoveerde. Zijn grote interesse gaat uit naar de geschiedenis van de laatste vijftig jaar. In HOVO-verband biedt hij de deelnemers de mogelijkheid hun eigen historische ideeën of herinneringen in kaart te brengen en in een bredere context te plaatsen. Zo wordt een verband gelegd tussen de "de grote geschiedenis" en ieders "kleine" (d.w.z. persoonlijke geschiedenis). Hiertoe worden verschillende historische thema’s aan de hand van recentelijk verschenen historische en sociaal wetenschappelijke literatuur op empirisch‐analytische wijze benaderd.

Saskia van LierDrs. Saskia van Lier studeerde Klassieke Talen en Godsdienstwetenschappen aan de Rijksunviersiteit Groningen. Ze is deskundig op het gebied van kerkgebouwen en christelijke kunst en is met name geïnteresseerd in de historische aspecten. Met Regnerus Steensma schreef zij Friese kerken, een inleiding (2008).

Fik MeijerProf.dr. Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft verscheidene boeken geschreven over de klassieke oudheid en heeft inmiddels vele HOVO-collegereeksen gegeven bij diverse HOVO-instellingen. In oktober 2012 verschijnt zijn boek Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome.

Lies NetelDrs. Lies Netel is kunsthistorica en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op moderne beeldhouwkunst. Meer dan twintig jaar gaf ze cursussen op het gebied van de moderne en eigentijdse kunst, in het bijzonder de kunst uit Nederland. Nu doet ze kunsthistorisch onderzoek naar de collectie van Museum van Bommel van Dam en werkt aan een promotieonderzoek naar de Limburgse kunstenares Marianne van der Heijden.

Kathleen NieuwenhuisenDr. Kathleen Nieuwenhuisen studeerde Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Ze was als docent aan de VU verbonden en doceert nu kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In 2000 promoveerde ze op Het jawoord in beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250‐1400) van het Liber Extra. Ze streeft een multidisciplinaire benadering van de middeleeuwse kunst na, met aandacht voor de middeleeuwse samenleving, en de kunst als uitgangspunt. Ze geeft cursussen aan diverse HOVO-instellingen en schrijft regelmatig artikelen.

Arko OderwaldProf. dr. Arko Oderwald (1953) is als universitair hoofddocent Filosofie en Medische Ethiek werkzaam bij de afdeling Metamedica, VUmc en is in 2013 benoemd als hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek. Hij studeerde van 1975 - 1981 geneeskunde aan de Vrije Universiteit en is na het behalen van zijn doctoraaldiploma als universitair docent in dienst gekomen van de toenmalige vakgroep Filosofie en Medische Ethiek. In 1985 promoveerde hij op een onderzoek dat de kritiek op de geneeskunde als onderwerp had. Hij is onderwijscoördinator van de afdeling Metamedica en verzorgt onderwijs in het blok Inleiding in de Geneeskunde, het blok Mens, Medicus, Maatschappij en het keuzevak Literatuur en Geneeskunde. Hij geeft al vele jaren cursussen voor HOVO Amsterdam over Literatuur en Geneeskunde.

www.metamedicavumc.nl/pers_arko.html
Rachel ReedijkDr. Rachel Reedijk studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit. In 2010 promoveerde zij aan de VU op het onderwerp ‘Roots and Routes; Identity Construction and the Jewish-Christian-Muslim Dialogue’. Zij is verbonden aan ACCORD (Amsterdam Center for the Study of Cultural and Religious Diversity) en lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam
Esteban RivasDr. Esteban Rivas studeerde psychologie in Utrecht en filosofie in Amsterdam. Hij promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek over de beroemde gebarende chimpansees. Zijn website: www.taalbijdieren.wordpress.com
Drs. Eva van Santen vertaalde o.a. De familie Golowljow van M.E. Saltykow-Sjtsjedrin en de novelle Een zuivere liefde van Sofja Tolstaja.
Henk SingorDr. Henk Singor was van 1980 tot 2012 verbonden aan de sectie Oude Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties zijn het archaïsche Griekenland, de geschiedenis van Sparta, militaire geschiedenis, de contacten van de antieke wereld met (Oost-)Azie en het vroege christendom.
Reinoud Jan SlagterDr. Reinoud Jan Slagter is Theoretisch fysicus en sinds 1990 onafhankelijk onderzoeker (ASFYON) op het gebied van hoger-dimensionale modellen en kosmische strings (www.asfyon.nl). Hij gaf jarenlang les in het middelbaar onderwijs.

Hans SmolenaarsDr. Hans Smolenaars was werkzaam als Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Klassiek Latijn van de Universiteit van Amsterdam. Hij combineert zijn passie voor de Latijnse teksten met het bestuderen van hun historische context en de lokaties waar deze teksten zijn ontstaan en organiseert in dat kader reizen naar onder meer Rome, Campanië en Sicilië.

Wessel StokerProf. dr. Wessel Stoker is godsdienstfilosoof en bekleedde de bijzondere leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is thans emeritus hoogleraar. Hij schreef verschillende boeken over godsdienstwijsgerige onderwerpen zoals Is vragen naar zin vragen naar God? en Is geloven redelijk? en redigeerde tal van bundels, zoals Roman & Religie. Bespiegelingen over godsdienst in ‘Knielen op een bed violen’(2009) en  Kunst en Religie (2010). Hij geeft al geruime tijd cursussen voor HOVO Amsterdam.

Simon TroelstraDr. Simon Troelstra studeerde geologie aan de toenmalige Fakulteit der Aardwetenschappen (nu: FALW) van de VU, waar hij ook promoveerde. Na zijn studie werkte hij enige jaren in Singapore, waarna hij als marien geoloog bij de VU terugkeerde. Onderzoeksaktiviteiten zijn klimaat, geo-archeologie en de evolutie van het leven op Aarde. HOVO docent sinds 2009.

 Drs. Edwin Trommelen is documentairemaker en vertaler Russisch. In 2010 verscheen van zijn hand het boek Davaj!

Ad VingerhoetsProf. dr. Ad Vingerhoets is als hoogleraar verbonden aan het Departement Medische en Klinische Psychologie van de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek richt zich vooral op de thema’s stress, emoties, en kwaliteit van leven. Hij schreef/redigeerde 20 boeken en meer dan 300 publicaties in (inter)nationale vaktijdschriften. Met name zijn onderzoek over huilen en over vrije tijd kreeg veel aandacht van de media.

Koen VossenDr. Koen Vossen studeerde geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen en publiceerde onder meer over populisme in heden en verleden, de Spaanse Burgeroorlog, de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland en het interbellum in Nederland.

Petra de VriesDr. Petra de Vries is een van de grondleggers van vrouwenstudies in Nederland en promoveerde op een historisch proefschrift over de regulering en bestrijding van prostitutie in de negentiende eeuw. Zij is verbonden aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam en een ervaren docent op het gebied van vrouwengeschiedenis en gendertheorie.

Thea WillemsenDrs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze gaf eerder colleges in HOVO-verband.
Andreas WismeijerDr. Andreas Wismeijer Dr. Andreas Wismeijer heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (UvT), werkte enkele jaren aan de Vrije Universiteit van Barcelona. Na terugkeer naar de UvT is hij gepromoveerd op het onderwerp geheimen en ging aan de UvT aan het werk als docent en onderzoeker. Hij geeft sinds enkele jaren cursussen psychologie voor HOVO Brabant.
Willem WoestenburgWillem Woestenburg studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en was hier van 1974 tot 2009 werkzaam als docent contrapunt, harmonie en analyse (tot 1990), en (vanaf 1990) als docent piano-praktijkklas.

Arnold ZiegelaarDrs. Arnold Ziegelaar (1962) studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Sinds 2007 is hij docent godsdienstfilosofie aan de theologische opleidingen van Hogeschool InHolland. Daarnaast voert hij een filosofische praktijk. Voor HOVO Leiden heeft hij collegereeksen verzorgd over filosofie van religie, filosofie van de levenskunst, het denken van Kant en van Heidegger. Hij publiceerde over diverse wijsgerige onderwerpen.

www.arnoldziegelaar.nl

Diklah ZoharDrs. Diklah Zohar studeerde Kunstgeschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Ze specialiseert in de Laat Romeins, Joods en Vroeg Christelijke kunst. Haar promotieonderzoek in Leiden focust op mozaïekkunst uit de Vroeg Byzantijnse tijd in het Nabije-Oosten. Naast colleges voor HOVO is Diklah via haar onderneming Psefas zelf als mozaïekkunstenares actief.

www.psefas.nl

Marcel ZwitserDrs. Marcel Zwitser (1970) studeerde muziektheorie aan het conservatorium van Zwolle en muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht, waar hij ook een postdoctorale lerarenopleiding deed. Sinds 1999 is hij docent muziek- en cultuurgeschiedenis aan de Schumann Akademie (conversvatoriumopleiding in deeltijd te Zwolle), sinds 2000 verzorgt hij cursussen aan diverse HOVO-instellingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
HOVO Kunst en Architectuur HOVO Letteren en Muziek HOVO (Cultuur) geschiedenis HOVO Filosofie en Religie HOVO Mens en maatschappij HOVO Psychologie en Biologie HOVO Exacte en medisch

spamfuik@vu.nl