Jodendom, een traditie van vernieuwing

13nj Reedijk - JodendomAbraham, de eerste historische joodse figuur, was een migrant. Etymologisch staat ivri of Hebreeër voor het oversteken van een rivier. Hij vestigt zich in een onbekend land, trekt vanwege een tekort aan voedsel verder naar Egypte om uiteindelijk in het beloofde land begraven te worden. Abraham is een prototypische jood, gevestigde en buitenstaander tegelijk.

Sommigen beschouwen het als een wonder dat het joodse volk na vierduizend jaar van omzwervingen nog steeds bestaat. Anderen verklaren het joodse voortbestaan uit religieuze factoren zoals het hardnekkige vertrouwen in de komst van de messias, respectievelijk een rechtvaardige samenleving, en de speciale rol die daarbij voor joden als uitverkoren volk is weggelegd.

Als oosterse religie is het jodendom vertrouwd met paradoxen. Ogenschijnlijk strijdige interpretaties van heilige teksten kunnen tegelijkertijd waar zijn. Leven als praktiserende jood staat loyaal staats-burgerschap niet in de weg. Joden leerden om traditie en vernieuwing te verbinden. Vaak is dit een kwestie van overleven; paradigmatische veranderingen zijn noodzakelijk, na de verwoesting van de tempel, maar ook in onze moderne tijd van secularisatie. Nieuwe inzichten ontstaan door dialoog en uitwisseling met de niet-joodse omgeving.

De colleges zijn thematisch en historisch opgebouwd. De volgende kwesties worden behandeld: ontstaan van het monotheïsme en de Out of Egypt theorie; scheiding der wegen en moeizaam herstel van de joods-christelijke relatie; Halacha en Agada; getolereerd en verjaagd in Europa; inburgering in Nederland; convivencia in de wereld van de Islam; verlichting en emancipatie; het joodse gebed en de eredienst; halffeesten, opgangsfeesten en Hoge Feestdagen; Israël en Zionisme; de levenscyclus; jodendom na de Sjoah en de moderne joodse identiteit; joodse mystiek en kabbala.  

docent
Dr. Rachel Reedijk

onderwijsvorm
10 hoorcolleges met ruimte voor vragen

studiebelasting
ca. 4 uur per week

literatuur
reader

dag en tijddatacursusprijscursusnummer
maandag, 11.00-13.15 uur23 sept t/m 2 dec 2013
geen college op 21 okt
€ 250 (incl reader à € 20)V151-13nj

 Direct aanmelden

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
HOVO Kunst en Architectuur HOVO Letteren en Muziek HOVO (Cultuur) geschiedenis HOVO Mens en maatschappij HOVO Psychologie en Biologie HOVO Exacte en medisch

spamfuik@vu.nl