Home > Opleidingen > Overig onderwijs
Overig onderwijs FPP

 

Contractonderwijs

Ook niet-studenten kunnen middels contractonderwijs een cursus volgen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van kennismaking met een opleiding of vanuit een professionele interesse.
 

Bijvakken 2014-2015

Het is voor studenten van buiten de VU mogelijk om een beperkt aantal bijvakken aan de faculteit der Psychologie en Pedagogiek te volgen.

Master na het HBO

Bezitters van een hbo-diploma in de pedagogische sfeer kunnen zich verder kwalificeren door het volgen van een masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (Pedagogiek).
 

Scholing (universitair) docenten

Universitair docenten kunnen binnen de VU deelnemen aan verschillende scholingstrajecten

Scholing hbo-docenten

Hbo-docenten kunnen aan de VU de Basisopleiding hbo-docent volgen.
 

Scholing docenten VO

Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen bij de VU allerlei bij- en nascholingscursussen volgen.

Scholing docenten PO

 

HOVO Amsterdam - VU vanaf vijftig

HOVO Amsterdam biedt sinds 1990 cursussen en colleges aan de Vrije Universiteit (VU) voor iedereen vanaf vijftig jaar. HOVO Amsterdam is onderdeel van de Vrije Universiteit.

Special Educational Needs (SEN)

 

Contractactiviteiten Onderwijscentrum VU

Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen aan de VU naast de bij- en nascholingscursussen ook voor andere scholingstrajecten terecht.

Opleidersacademie

De Opleidersacademie is dé plek voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
VUnet Studiegids

spamfuik@vu.nl