Home > Over de faculteit > Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit en draagt zorg voor het bestuur en de inrichting van de faculteit ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
(interim) decaan: Prof. dr. P.J. Beek
portefeuillehouder onderzoek, tevens vice-decaan: Prof. dr. C. Schuengel
portefeuillehouder onderwijs: Prof. dr. M.J.H. Huibers 
opleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen: Prof. dr. D.J. de Ruyter 
opleidingsdirecteur Psychologie: Prof. dr. P.A.C. van Lier

directeur bedrijfsvoering: Drs. M.M. van Aken

studenttoehoorder: Francesca Burger

Het bestuur is te bereiken via de bestuurssecretaresse: Mw. I.M.P. van der Poel (Ingrid)
tel. 020-59 88888
dagelijks aanwezig van 07.45-16.15 uur in kamer 2E-37


 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl