Home > Over de faculteit
Over de faculteit

Onze faculteit doet onderzoek op verschillende gebieden van de psychologie die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan. Voorbeelden zijn: de gedragsgenetica, internet-interventie, altruisme, pijn, emotionele ontwikkeling en visuele aandacht. Daarnaast verricht de faculteit onderzoek op het gebied van onderwijs- en orthopedagogiek, waarbij gezinsinvloeden en morele en religieuze identiteit centraal staan. De kennis die wij verzamelen dragen wij over in ons onderwijs. Ook de wetenschappelijke evaluatie van de toepassing van de psychologische kennis binnen verschillende terreinen van de samenleving rekenen we tot onze taak.
In overeenstemming met het karakter van de Vrije Universiteit speelt onze betrokkenheid en toewijding een sleutelrol bij onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid, het onderwijs aan onze studenten en de vertaling van de psychologische kennis in praktische adviezen en richtlijnen.  Deze kunnen voortkomen uit verschillende levensovertuigingen.  Betrokkenheid en toewijding zien we als belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit en excellentie die wij in ons werk nastreven.Algemene informatie
De faculteit der Psychologie en Pedagogiek is een middelgrote faculteit binnen de Vrije Universiteit. De faculteit verzorgt vier bachelor opleidingen en vier masteropleidingen. Een deel het masteronderwijs is ondergebracht in de William James Graduate School, waar ook de promovendi hun onderwijs genieten. Bij de faculteit staan ruim 1.800 studenten ingeschreven. Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in 11 onderzoeksprogramma’s. Ook participeert de faculteit in diverse interfacultaire onderzoeksinstituten.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl