Onderwijscentrum-VU


Het Onderwijscentrum-VU is een wetenschappelijk expertisecentrum binnen de Vrije Universiteit Amsterdam voor de opleiding en professionalisering van docenten en voor hoger onderwijs voor ouderen. Het Onderwijscentrum-VU heeft een uitgebreide expertise op het gebied van kwalitatief hoogstaand opleiden van docenten binnen primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Deze praktijkervaring wordt ondersteund door onderzoek op diverse gebieden. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan goed onderwijs. HOVO is een zelfstandig werkend onderdeel binnen het Onderwijscentrum-VU.

Belangrijkste activiteiten van het Onderwijscentrum-VU:

  • Opleiden en professionaliseren van docenten in het primair en voortgezet onderwijs,  mbo, hbo en w.o. door opleidingen, cursussen, training en coaching in de volle breedte. De scholing richt zich onder meer op didactiek, onderzoeksvaardigheden en het (wetenschappelijk) verantwoorden van de eigen onderwijsactiviteiten en de onderwijspraktijk binnen de eigen instelling
  • Opleiden van opleiders van opleidingsinstituten en opleidingsscholen
  • Bijdrage leveren aan schoolontwikkeling van (academische) opleidingsscholen en hoger onderwijsinstellingen
  • Verzorgen van onderzoek, onderwijs en nascholing ten aanzien van Special Educational Needs (SEN)
  • Bijdrage leveren aan onderwijsinnovaties en onderzoek naar effecten van innovaties
  • Verzorgen van aantrekkelijk hoger onderwijs voor ouderen (HOVO)

Goed onderwijs is geweldig belangrijk voor de samenleving. Onderwijscentrum-VU zet zich daarvoor in en werkt daarbij nauw samen met de afdelingen 'Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek' en 'Onderwijsneurowetenschap' van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek (FPP) van de Vrije Universiteit Amsterdam.


Drs. Dominicus Kamsma
Directeur Onderwijscentrum-VU 


Direct naar Opleiding en professionalisering docenten 

Direct naar HOVO
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
HOVO Amsterdam Vu vanaf vijftig Opleidingen-opleiders

spamfuik@vu.nl