Onderwijscentrum-VU

Dominicus KamsmaHet Onderwijscentrum-VU is een universitair expertisecentrum. Onze missie is om wetenschappelijke kennis te vertalen naar opleiding, onderzoek en advies voor onderwijsgevenden in Nederland. Docenten spelen immers een sleutelrol in de ontwikkeling van studenten en leerlingen. Met deze activiteiten wil de universiteit bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs die voor onze samenleving van essentieel belang is.

HOVO Amsterdam (VU vanaf vijftig) is een zelfstandig onderdeel binnen het Onderwijscentrum-VU.

Docentkwaliteit centraal

Maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid stellen steeds hogere eisen aan de docentkwaliteit. Om docenten daarvoor klaar te stomen of hun kennis en kunde te versterken, bieden wij opleidingen, cursussen, begeleiding en coaching voor aankomende, startende en ervaren docenten(teams) in alle schoolsoorten. Gebaseerd op wetenschappelijk  onderzoek  en getoetst in de praktijk. Docenten kunnen de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in het dagelijks werk in klas of college.

Opleiding, advies en onderzoek

Onze dienstverlening richt zich op alle schoolsoorten: wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs. 

Onderwijsinstellingen en docenten kunnen het Onderwijscentrum-VU inhuren voor:  
-   Opleiden en professionaliseren van docenten, opleiders, praktijkbegeleiders en onderwijskundig leidinggevenden.
-   Begeleiden en coachen van vaksecties, teams en management bij onderwijs- of schoolontwikkeling.
-   Onderzoek, advies en opleiding voor specifieke onderwijsbehoeften (Special Educational Needs).
-   Advies en onderzoek in opdracht voor onderwijsinstellingen bij onderwijskundige vraagstukken, onderwijsinnovaties  en schoolontwikkeling. 

HOVO organiseert en verzorgt algemeen vormend onderwijs op het gebied van kunst, wetenschap, filosofie, geschiedenis, cultuur, psychologie en meer voor cursisten vanaf 50 jaar.

Wetenschappelijke kennis vertaald naar onderwijspraktijk

De docentenopleidingen van Onderwijscentrum-VU zijn inhoudelijk verbonden aan de afdeling Onderwijswetenschapppen en Theoretische Pedagogiek (OTP) en Onderwijsneurowetenschappen (ONW) van de faculteit Psychologie en Pedagogiek. Er wordt nauw samengewerkt met partnerscholen om gezamenlijk studenten op te leiden tot startbekwame docenten.

Onze opleiders zijn zelf ervaren docenten en kennen de onderwijspraktijk van binnenuit. Zij beschikken over kennis en kunde op (vak)didactisch, (ortho)pedagogisch en onderwijskundig gebied. Hun motto bij het geven van onderwijs is ‘Teach what you preach’!   


Drs. Dominicus Kamsma

Directeur Onderwijscentrum-VU 


Direct naar Opleiding en professionalisering docenten 

Direct naar HOVO
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
HOVO Amsterdam Vu vanaf vijftig

spamfuik@vu.nl