Home > Studenten > Bachelor > Pedagogiek > Minoren Pedagogische wetenschappen

Minoren Pedagogische wetenschappen

Minoren Pedagogische Wetenschappen

Profileringsruimte
Het eerste semester van het derde bachelorjaar start met de profileringsruimte. Door de profileringruimte kun je een half jaar lang (ofwel 30 studiepunten) jouw studie naar eigen inzicht inrichten door het volgen van een minor. De minor bestaat uit vijf minorvakken. Je kunt kiezen uit een verdiepende minor binnen de eigen opleiding of voor een verbredende minor bij een andere faculteit aan de VU. Je kunt er ook voor kiezen om je minor te volgen bij een andere (inter)nationale universiteit.

Voor de minoren van Pedagogische wetenschappen geldt als entreevoorwaarde een afgerond eerste VU-bachelorjaar Pedagogische wetenschappen. Wanneer je voldoet aan deze voorwaarde en je kiest voor een verdiepende minor van Pedagogische wetenschappen of een VU universiteitsminor, heb je vooraf geen toestemming nodig van de examencommissie.

Lees meer algemene informatie over de invulling van de profileringsruimte.

Bij Pedagogische wetenschappen kun je kiezen uit de volgende drie verdiepende minoren:

Minor Brein en leren

In de minor Brein en leren verdiep je je in de werking van het brein in leren en interventies in onderwijscontext die het leerproces beïnvloeden. Je leert hindernissen binnen het onderwijssysteem analyseren en verhelpen en je krijgt inzicht en vaardigheden in de meest voorkomende leerproblemen en de behandelingswijzen. Daarnaast raak je bekend met de regelgeving en met de organisatie van het werkveld van Speciaal Onderwijs in Nederland.

naam vakStp
Mind Brain and Education6
Ontwikkelingspsychopathologie6
Speciaal onderwijs6
Onderwijskunde: Longitudinaal Perspectief6
M&D3: Neuropsychologische Diagnostiek6

Bekijk de presentatie van de minorvoorlichting Brein en Leren.

De minor Brein en leren is een opstap tot alle trajecten van de master Pedagogische wetenschappen.
Als je geïnteresseerd bent in de onderzoeksmaster Clinical and Developmental Psychology, kijk bij de speciale eisen voor instroom (link) die gelden voor deze onderzoeksmaster.

Minor Jeugdzorg en participatie

Heb je belangstelling voor de systemische en transactionele processen binnen opvoeding en daarnaast belangstelling voor klinische (individuele/persoonlijke) problemen, dan is de orthopedagogische minor Jeugdzorg en participatie wat voor jou. In deze minor doe je kennis, inzicht en elementaire vaardigheden op in de taxatie van risico’s en beschermende factoren voor de ontwikkeling van kinderen in gezinnen, en het gebruik van diagnostische instrumenten. Daarnaast krijg je inzicht in hulpvragen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding binnen de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg, met daarbij inzicht in de verschillende vormen van methodisch handelen en de effectiviteit daarvan.

Vakken minorStp
Jeugdzorg6
Gehandicaptenzorg6
Ontwikkelingspsychopathologie6
Risicotaxatie6
M&D3: Psychodiagnostiek van Kinderen & Adolescenten6


De minor Jeugdzorg en participatie is een opstap tot alle trajecten van de master Pedagogische wetenschappen.
Als je geïnteresseerd bent in de onderzoeksmaster Clinical and Developmental Psychology, kijk bij de speciale eisen voor instroom (link) die gelden voor deze onderzoeksmaster.

Minor Reflecties op goed onderwijs

Wat is de relatie tussen samenleving, cultuur en levensbeschouwing enerzijds en onderwijs anderzijds? Wat is de relatie tussen onderwijs en (de verschillen in) de ontwikkeling van kinderen? Hoe is het onderwijs ingericht en wat is het oordeel hierover? In de minor Reflecties op goed onderwijs komen deze en ander vragen aan bod en leer je om de kennis en inzichten te gebruiken in het vormen van kritisch-normatieve oordelen over de inrichting van het onderwijs.

Vakken minorStp
Ideals in Education6
Levensbeschouwing in onderwijs6
Curriculum studies6
Onderwijskunde: Longitudinaal Perspectief6
Kies één van de volgende onderdelen:6
- Mind Brain and Education 
- Speciaal onderwijs 


De minor Reflecties op goed onderwijs is een opstap tot alle trajecten van de master Pedagogische wetenschappen.
Als je geïnteresseerd bent in de onderzoeksmaster Clinical and Developmental Psychology, kijk bij de speciale eisen voor instroom die gelden voor deze onderzoeksmaster.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Studiegids

spamfuik@vu.nl