Home > Studenten > Studieinformatie & roosters

Studieinformatie en roosters

Roosters en aanmeldingen cursus

Roosterwijzigingen
Voor het begin van elk semester wordt het rooster bekendgemaakt. Aan de hand van het rooster kan de student zien waar en wanneer een bepaald onderdeel zal worden verzorgd. De roosters worden regelmatig bijgewerkt. Het is daarom belangrijk dat je gedurende het studiejaar regelmatig het rooster raadpleegt.

Universitair roostersysteem
De Vrije Universiteit gebruikt één systeem voor het maken en tonen van de onderwijsroosters. Dit betekent dat alle roosters op een uniforme wijze worden opgevraagd en gepubliceerd. De roostergegevens op het WebRooster zijn beschikbaar via: rooster.vu.nl en via VUnet. De roostergegevens van het eerste semester worden half juni gepubliceerd. De roostergegevens van het tweede semester worden begin december gepubliceerd.

In het rooster staan een aantal afkortingen van gebouwen. Deze betekenen het volgende:

BV = BelleVu
HG = Hoofdgebouw
MF = Medische faculteit
TR = Transitorium
WN = Wis- en natuurkundegebouw

Vanaf studiejaar 2011-2012 vind je een persoonlijk rooster op VUnet.

Uitleg rooster
Klik hier voor een korte uitleg van het rooster

Zelfstudie
Een aantal onderwijsruimten kan worden gebruikt voor zelfstudie. De onderstaande ruimten in het Transitorium zijn toegankelijk voor zelfstudie. Let op: de betreffende ruimten zijn alleen toegankelijk als er op dat moment geen onderwijs wordt gegeven.

Zalen

1C-183B-22
1C-203B-73
1C-243B-81
1C-303C-18
1C-363C-26
3C-34
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Studiegids

spamfuik@vu.nl