Jaarindeling bacheloropleiding

Het studiejaar is ingedeeld volgens de uniforme jaarindeling van de Vrije Universiteit, het zogenaamde 8-8-4/8-8-4 systeem. Dat wil zeggen: twee perioden van twintig weken, met elk twee perioden van acht weken en een van vier weken. In totaal telt het jaarrooster zes perioden.
 
In de twee achtweekse perioden lopen twee studieonderdelen parallel, in de vierweeks periode wordt één enkel studieonderdeel verzorgd. Na elke acht- of vierweekse periode volgt een tentamenweek. In enkele gevallen zijn periodes of delen daarvan samengevoegd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Statistiek in het B1-jaar.  Dit studieonderdeel is over 12 weken geprogrammeerd: de tweede achtweekse  en de eerste vierweekse periode. Parallel daaraan zijn twee onderdelen geprogrammeerd die elk 6 weken lopen. Er wordt naar gestreefd om tentamenweken onderwijsluw te houden. Niet alle tentamens vallen overigens precies in de tentamenweken.

In periode 6 is na de tentamenweek nog een extra tentamenweek gepland. Er wordt naar gestreefd deze extra week zo min mogelijk te gebruiken.

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Studiegids

spamfuik@vu.nl