Home > Studenten > Vakevaluaties bij FPP

Vakevaluaties bij FPP

Sinds september 2010 worden alle vakken ieder jaar schriftelijk geƫvalueerd met behulp van een standaard evaluatieformulier. Op de achterzijde van het formulier wordt gevraagd wat studenten goed vonden, welke suggesties ter verbetering ze hebben en of ze nog aanvullende opmerkingen hebben. Studenten vullen het formulier na afloop van het tentamen in of tijdens de laatste onderwijsbijeenkomst, indien er geen tentamen is. De formulieren worden door Dienst Studentenzaken ingelezen en alle handgeschreven opmerkingen worden uitgetypt. De betrokken docenten en afdelingshoofden krijgen vervolgens de complete rapporten toegestuurd, waarin dus ook alle letterlijke opmerkingen van studenten in zijn verwerkt.

Indien een score op een hoofditem (inhoud, tentamen, studiemateriaal, hoorcollegedocent, werkcollegedocent of eindbeoordeling) onder het 67% interval rond het VU-gemiddelde valt (gebaseerd op 1229 afnames), wordt de docent gevraagd een schriftelijke reactie te geven en maatregelen ter verbetering voor te stellen. Ook worden de jaarvertegenwoordigers op dat moment gevraagd aanvullende informatie te geven over het betreffende vak, op basis van de scores op de hoofditems. Vervolgens worden de opleidingscommissies en examencommissies (voor zover er lage scores zijn op tentamen of eindbeoordeling) gevraagd het faculteitsbestuur te adviseren over te treffen maatregelen. Deze commissies ontvangen de scores van alle vakken, de reacties van docenten en input van de jaarvertegenwoordigers. Op basis van alle gegeven input besluit het faculteitsbestuur of de door de docent voorgestelde maatregelen voldoende worden geacht of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Het jaar daarna wordt expliciet gecontroleerd of de verbetermaatregelen het gewenste effect hebben gehad.


 

Jaarvertegenwoordigers

Indien studenten opmerkingen hebben over het onderwijs (positief of negatief) kunnen zij ook contact opnemen met de jaarvertegenwoordiger van de eigen studierichting.

overzicht jaarvertegenwoordigers per studierichting

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Studiegids

spamfuik@vu.nl